NederlandsEnglish
Spykman Stichting

Het bestuur van de Stichting Elise J.H. Spykman bestaat uit:

ir. Æ. baron Mackay, voorzitter
mr.drs. R. Everwijn, secretaris/penningmeester
mw. W.E. Tjaden-Dijckmeester, lid

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning.